Bestuur

Momenteel zijn alle bestuursfuncties ingevuld.

Vaste medewerkers

Momenteel zijn alle vaste functies ingevuld.

Vrijwilligers

Weekendschool De Bollebozen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zij ondersteunen de jaarbegeleiders en gastdocenten bij de lessen of helpen de coördinator bij (incidentele) activiteiten. Wij zoeken mensen die zich voor korte of langere tijd willen committeren.

Heeft u belangstelling ons te helpen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de coördinator Ellen Schoonhoven. Zij is per e-mail  te bereiken via coordinator@weekendschooldebollebozen.nl of telefonisch op 06 8184 4294.

 

Jaarverslag 2017-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2017-2018 downloaden.

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2017-2018 vastgesteld. U kunt hier de […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2016-2017 vastgesteld. Eind 2015 zijn […]

Eindpresentatie een

Eindelijk was het zo ver: de eindpresentatie. We hebben met […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is het jaarverslag vastgesteld. U kunt de hier de […]

RSS not configured