Bestuur

Momenteel zijn alle bestuursfuncties ingevuld.

Vaste medewerkers

Momenteel zijn alle vaste functies ingevuld.

Vrijwilligers

Weekendschool De Bollebozen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zij ondersteunen de jaarbegeleiders en gastdocenten bij de lessen of helpen de coördinator bij (incidentele) activiteiten. Wij zoeken mensen die zich voor korte of langere tijd willen committeren.

Heeft u belangstelling ons te helpen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de coördinator Ellen Schoonhoven. Zij is per e-mail  te bereiken via coordinator@weekendschooldebollebozen.nl of telefonisch op 06 8184 4294.

 

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured