Iedere zondagochtend krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les op BBS De Graaf in     ‘s-Hertogenbosch. En niet zomaar les! Ze worden op een leuke en levendige manier onderwezen in allerlei maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld journalistiek, natuur en milieu, techniek, recht, politiek en sport. Door het volgen van deze lessen worden de kinderen geïnspireerd en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op deze manier oefent De Weekendschool een positieve invloed uit op de toekomst van deze kinderen. Dit lesprogramma komt niet van zelf tot stand: een coördinator en twee docenten geven hier invulling aan.

Vacature Docent

Vanwege het vertrek van een van onze docenten is er een vacature ontstaan. Het betreft een functie van 8 uur per week.

Werkzaamheden

 • Verzorgt inspirerend en adequaat onderwijs voor de eigen groep leerlingen
 • Overlegt met gastdocenten en vrijwilligers, stelt lesdoelen vast, maakt lesverslagen, bereidt de lesruimte voor en ruimt op
 • Onderhoudt contacten met scholen en ouders
 • Voert twee-jaarlijkse evaluatiegesprekken met leerlingen en ouders
 • Kan op huisbezoek of scholenbezoek gaan, indien verzocht of nodig
 • Informeert de coördinator over de voortgang van de lessen en de leerlingen
 • Houdt de administratie (dropbox/ERP) op het gebied van informatie over ouders en leerlingen bij (input voor het functioneren van leerlingen/klas, het behalen van persoonlijke doelen van leerlingen en effectmetingen)
 • Werkt vrijwilligers op onderwijskundig vlak in en begeleidt de eigen groep vrijwilligers
 • Werft gastdocenten in overleg met de coördinator
 • Stelt in overleg met het bestuurslid onderwijs en de coördinator het lesprogramma vast
 • Werkt samen met de coördinator, het bestuurslid onderwijs, mededocenten en vrijwilligers om de organisatie en het onderwijs te blijven ontwikkelen, de kwaliteit daarvan te waarborgen of te verbeteren en continuïteit te creëren
 • Geeft info voor de nieuwsbrief en sociale media over het eigen deel van het  takenpakket en over de klas
 • Geeft voorlichting over het op de Weekendschool gegeven onderwijs en selecteert leerlingen
 • Werkt tijdens lesdagen op zondag van 9.30 uur tot 14.30 uur en op een andere dag in de week ter voorbereiding van de lesdagen, het lesjaar loopt van september tot en met mei buiten de schoolvakanties om

Gevraagde competenties

 • HBO werk- en denkniveau, onderwijskundig diploma
 • Ervaring op het gebied van pedagogie/ didactiek
 • Affiniteit met kinderen uit de doelgroep
 • Samenwerkingsgericht
 • Communicatief sterk
 • Probleemoplossend
 • Creatief en enthousiast
 • Zelfstandig en betrouwbaar

Voor meer informatie kunt u terecht bij bestuurslid Rini van Erp van Stichting Weekendschool De Bollebozen (rini@weekendschooldebollebozen.nl, telefoon 06 – 8299 1137‬).

 

Categorieën: vacatures

Laat een reactie achter


Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Vacature docent

Iedere zondagochtend krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

Jaarverslag 2017-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2017-2018 downloaden.

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2017-2018 vastgesteld. U kunt hier de […]

RSS not configured