Sponsoring

Kinderen kunnen gratis naar de Weekendschool. Maar de Weekendschool is niet gratis! En omdat de Weekendschool slechts voor een deel door de overheid gesubsidieerd wordt, is deze afhankelijk van sponsoren (bedrijven, fondsen en particulieren).

Sponsoring kan op diverse manier: in natura (inrichting, gastdocenten, vrijwilligers, speciale dienstverlening), en in geld! Alle sponsoring is van harte welkom, maar zeker geld is hard nodig voor het voortbestaan van de Weekendschool.

Giften zijn welkom op NL10 RABO 0153 2625 91.

Stichting Weekendschool de Bollebozen heeft de ANBI-status. Mocht u Weekendschool De Bollebozen ook willen sponsoren, neem dan contact op met de coördinator. In een persoonlijk gesprek worden de verschillende mogelijkheden doorgenomen.

De sponsors

  • Diverse giften van particulieren

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured