Wanneer heeft uw kind les?

Zo’n 27 zondagen per jaar komt uw zoon/dochter naar de Weekendschool in Brede Bossche School De Graaf (basisschool De Kameleon). We beginnen om 10 uur in de ochtend, ’s middags om 13.30 uur is het programma afgelopen. Tussendoor hebben we uiteraard pauze, waarin ieder zijn eigen meegebrachte lunch kan eten en we even (buiten) gaan spelen.

Door wie wordt uw kind begeleid?

Voor de thema’s nodigen wij gastdocenten uit. Zij bereiden de lessen voor. De lessen zijn in ons eigen lokaal in Brede Bossche School De Graaf (basisschool De Kameleon). Of we gaan op excursie of werkbezoek, bijvoorbeeld bij een bedrijf. Wij willen steeds op alle deelnemers kunnen rekenen. Als een kind een keer niet kan komen, willen we graag op tijd een afmelding bij de docent.

Stagiaires en vrijwilligers ondersteunen de jaarbegeleider, zodat de kinderen in kleine groepjes kunnen werken of kunnen worden begeleid. Vrijwilligers doen soms een heel thema mee, maar er zijn ook vrijwilligers die veel vaker komen.

Ondanks alle hulp, vragen wij van u ook een bijdrage. Eén of twee keer per jaar vragen wij uw medewerking. Als we ergens naar toe gaan bijvoorbeeld.

Wij nodigen u ook uit bij bijzondere activiteiten te zijn. Bijvoorbeeld bij de presentatie aan het einde van het jaar. En bij de tussentijdse gesprekken die met ouders en kinderen worden gehouden.

Communicatie met de Weekendschool

Voor ons is het makkelijk als wij per e-mail met u kunnen communiceren. Ook uw zoon of dochter kan e-mail van de Weekendschool verwachten. Daarom is het prettig als thuis regelmatig de e-mail wordt gecheckt.

Bij bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met de docent of met de coördinator. Zij zijn per e-mail te bereiken:

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured