Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft op 19 januari 2021 besloten om de Stichting op te heffen. De brief van het bestuur waarin de motieven voor de opheffing worden omschreven kunt u hier lezen. De programma’s, het gedachtengoed en resterende middelen zoals laptops en Digibord worden overgedragen aan OBS de Duizendpoot in ‘s-Hertogenbosch. Het bestuur bedankt iedereen voor de steun die zij heeft mogen ontvangen in welke vorm dan ook. Met die steun hebben we in de tien jaren van ons bestaan honderden kinderen kunnen inspireren en een kans voor ontwikkeling kunnen geven.

Categorieën: algemeen

Laat een reactie achter


Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured