Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool de Bollebozen voor het eerst open lessen in groep 6 en 7 van BBS de Vlindertuin en BBS de Duizendpoot. Dit is voor de kinderen een leuke manier om kennis te maken met onze manier van lesgeven.

Bij basisschool de Vlindertuin gaan we kijken welke beroepen er allemaal met Recht te maken hebben. Er komen verschillende gastdocenten om de leerlingen hierover iets te vertellen. We houden nog geheim wie er komen….

Bij basisschool de Duizendpoot gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om later in je leven iets met Techniek te doen. Natuurlijk verklappen we ook hier niet wie de gastdocenten zijn…;-)

Maar weet jij al dat je naar de Weekendschool wilt?? Je kunt je ook nu al aanmelden bij ons. Kijk verder op onze website en stuur een appje of mailtje naar:

Telefoon: 06 81844294 E-mail: coordinator@weekendschooldebollebozen.nl

Categorieën: algemeen

Laat een reactie achter


Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured