Wanneer hebben de Bollebozen les?

De kinderen komen 26 zondagen per jaar van 10.00 tot 13.30 uur naar de Weekendschool in Brede Bossche School De Graaf (basisschool De Kameleon). Hier maken ze kennis met onderwerpen die op de basisschool niet zo gauw aan de orde komen. Tussendoor hebben ze uiteraard even pauze, waarbij ze met hun zelf meegebrachte eten en drinken hun energie kunnen aanvullen om die vervolgens buiten weer even kwijt te raken voordat we verder gaan.

“Je kan hier met veel beroepen kennismaken en het samenwerken met anderen vind ik heel leuk en verder vind ik alles hier leuk.”

Wat leren de Bollebozen?

Binnen themablokken komen gastdocenten de kinderen vertellen over hun werk. Onder begeleiding van de gastdocenten maken de kinderen zelf een krant (thema journalistiek), voeren ze zelf een rechtszaak (thema justitie) en doen ze zelf een natuuronderzoekje (thema natuur en milieu), etc. Regelmatig worden de kinderen ook op locatie uitgenodigd (bijvoorbeeld bij een drukkerij of een radiostation).

Verder wordt spelenderwijs gekeken naar taal- en rekenvaardigheden.

Wie begeleiden de Bollebozen?

Er is een groep Bollebozen van zo’n 18 kinderen. De groep heeft zijn eigen docent die, samen met de gastdocenten, de thema’s en lessen verzorgt. Stagiaires en vrijwilligers ondersteunen de docent, zodat steeds in kleine groepjes gewerkt kan worden.

De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en de planning van de themablokken. Bovendien is zij het eerste aanspreekpunt van de Weekendschool. Zij onderhoudt contacten met de basisscholen, gastdocenten en vrijwilligers.

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured