Wanneer hebben de Bollebozen les?

De kinderen komen 27 zondagen per jaar van 10.00 tot 13.30 uur naar de Weekendschool in Brede Bossche School De Graaf (basisschool De Kameleon). Hier maken ze kennis met onderwerpen die op de basisschool niet zo gauw aan de orde komen. Tussendoor hebben ze uiteraard even pauze, waarbij ze met hun zelf meegebrachte eten en drinken hun energie kunnen aanvullen om die vervolgens buiten weer even kwijt te raken voordat we verder gaan.

“Je kan hier met veel beroepen kennismaken en het samenwerken met anderen vind ik heel leuk en verder vind ik alles hier leuk.”

Wat leren de Bollebozen?

Binnen themablokken komen gastdocenten de kinderen vertellen over hun werk. Onder begeleiding van de gastdocenten maken de kinderen zelf een krant (thema journalistiek), voeren ze zelf een rechtszaak (thema justitie) en doen ze zelf een natuuronderzoekje (thema natuur en milieu), etc. Soms worden de kinderen ook op locatie uitgenodigd (bijvoorbeeld bij een drukkerij of een radiostation).

Verder wordt spelenderwijs gekeken naar taal- en rekenvaardigheden.

Wie begeleiden de Bollebozen?

Er zijn twee groepen Bollebozen van elk zo’n 18 kinderen. Iedere groep heeft zijn eigen docent die, samen met de gastdocenten, de thema’s en lessen verzorgt. Stagiaires en vrijwilligers ondersteunen de docent, zodat steeds in kleine groepjes gewerkt kan worden.

De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en de planning van de themablokken. Bovendien is zij het eerste aanspreekpunt van de Weekendschool. Zij onderhoudt contacten met de basisscholen, gastdocenten en vrijwilligers.

Vacature coördinato

Iedere zondagochtend krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2016-2017 vastgesteld. Eind 2015 zijn […]

Eindpresentatie een

Eindelijk was het zo ver: de eindpresentatie. We hebben met […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is het jaarverslag vastgesteld. U kunt de hier de […]

Herfstvakantie!

De kop is er af: verschillende weken leuke thema’s gehad […]

RSS not configured