Weekendschool de Bollebozen heeft een duidelijk beeld over wat zij wil bereiken. Dit is verwoord in een missie, een visie en een aantal doelstellingen:


Visie

Zorgen dat alle kinderen over de juiste bagage beschikken om later in het leven een succesvol burger te zijn in welke zin dan ook.

Missie

Het stimuleren en ondersteunen van kinderen uit groep 7 en 8, woonachtig in ‘s-Hertogenbosch, die te maken hebben met een achterstand of een risico daarop. Dit doet de Weekendschool door deze kinderen via een lesprogramma op zondagen kennis te laten maken met inspirerende voorbeelden uit de praktijk van bijvoorbeeld cultuur, wetenschap en techniek.

Doelstellingen

De doelstellingen van Weekendschool de Bollebozen zijn, de leerlingen:

  • Inzicht te geven in realistische arbeidsmogelijkheden.
  • Via gastsprekers uit de beroepspraktijk kennis te laten maken met diverse beroepen.
  • Culturele lesblokken aan te bieden, zodat zij hun algemene ontwikkeling vergroten.
  • Te stimuleren deel te nemen aan verschillende sport- en spelactiviteiten.
  • Hun sociale vaardigheden te laten ontwikkelen.
  • Spelenderwijs te helpen bij taal- en rekenvaardigheden.
Toekomstvisie & jaarverslag

Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft haar toekomstvisie vastgelegd in een beleidsplan, dat u hier kunt downloaden. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarverslag vastgesteld.

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured