Weekendschool de Bollebozen heeft een duidelijk beeld over wat zij wil bereiken. Dit is verwoord in een missie, een visie en een aantal doelstellingen:


Visie

Zorgen dat alle kinderen over de juiste bagage beschikken om later in het leven een succesvol burger te zijn in welke zin dan ook.

Missie

Het stimuleren en ondersteunen van kinderen uit groep 7 en 8, woonachtig in ‘s-Hertogenbosch, die te maken hebben met een achterstand of een risico daarop. Dit doet de Weekendschool door deze kinderen via een lesprogramma op zondagen kennis te laten maken met inspirerende voorbeelden uit de praktijk van bijvoorbeeld cultuur, wetenschap en techniek.

Doelstellingen

De doelstellingen van Weekendschool de Bollebozen zijn, de leerlingen:

  • Inzicht te geven in realistische arbeidsmogelijkheden.
  • Via gastsprekers uit de beroepspraktijk kennis te laten maken met diverse beroepen.
  • Culturele lesblokken aan te bieden, zodat zij hun algemene ontwikkeling vergroten.
  • Te stimuleren deel te nemen aan verschillende sport- en spelactiviteiten.
  • Hun sociale vaardigheden te laten ontwikkelen.
  • Spelenderwijs te helpen bij taal- en rekenvaardigheden.
Toekomstvisie & jaarverslag

Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft haar toekomstvisie vastgelegd in een beleidsplan, dat u hier kan downloaden. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarverslag vastgesteld; de meest recente is de jaarrekening 2015. In het vervolg zal het boekjaar van de Weekendschool gelijk lopen met het schooljaar. Dit betekent dat de volgende jaarrekening over de periode 1 januari 2016 tot 1 augustus 2017 gaat. Deze jaarrekening zal eind 2017 gepubliceerd worden.

Vacature coördinato

Iedere zondagochtend krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2016-2017 vastgesteld. Eind 2015 zijn […]

Eindpresentatie een

Eindelijk was het zo ver: de eindpresentatie. We hebben met […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is het jaarverslag vastgesteld. U kunt de hier de […]

Herfstvakantie!

De kop is er af: verschillende weken leuke thema’s gehad […]

RSS not configured