Binnen themablokken komen gastdocenten de kinderen vertellen over hun werk. Onder hun begeleiding maken de kinderen zelf een krant (thema journalistiek), voeren ze zelf een rechtszaak (thema justitie) en doen ze zelf een natuuronderzoekje (thema natuur en milieu), etc. Soms worden de kinderen ook op locatie uitgenodigd (bijvoorbeeld bij een drukkerij of een radiostation).

Rombouts-3

Burgemeester Rombouts als gastdocent bij de Bollebozen.

De gastdocent verzorgt de les samen met de vaste begeleider. Vrijwilligers ondersteunen de begeleider en gastdocent, zodat steeds in kleine groepjes gewerkt kan worden.

“Ik vond het inspirerend om als gastdocent zulke goede vragen te krijgen vanuit deze groep gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen.”

Heeft u interesse om als gastdocent een les te verzorgen? Neem dan contact op met de coördinator.

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured