Behalve een bestuur heeft Weekendschool de Bollebozen enkele vaste medewerkers, te weten een coördinator en twee docenten. Verder kan de Weekendschool niet zonder de inzet van vele vrijwilligers (adviseurs, gastdocenten en klassenassistenten).

Heeft u belangstelling om ons op de een of andere wijze te helpen? Neem dan contact op met Ellen Schoonhoven via coordinator@weekendschooldebollebozen.nl

 

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured