Initiatief

Weekendschool de Bollebozen in ’s-Hertogenbosch is in 2009 opgericht met als doel kinderen met zogenoemde sociaal-economische achterstand een breder perspectief te bieden. Door het presenteren van verschillende thema’s verbreden zij hun horizon, leren ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Hierdoor kunnen ze in de toekomst makkelijker keuzes maken en staan ze sterker in de maatschappij.

Een initiatiefgroep, bestaande uit een aantal maatschappelijk bewogen personen, zette de eerste stappen voor de oprichting van Weekendschool De Bollebozen in ‘s-Hertogenbosch. Hun inzet leidde tot een haalbaarheidsonderzoek en tot een keuze voor wijken waar dit initiatief goede kans van slagen zou hebben. Door frequente contacten met andere Weekendscholen, vooral met de Weekendschool in Eindhoven –  die op ons voor liep –  kon de onderwijskundige opzet snel worden ontwikkeld.

Het feit dat De Eiffel Foundation – ook sponsor van de Weekendschool in Eindhoven – in de initiatiefgroep participeerde, droeg bij aan een snelle start: zij werden de eerste sponsor van de Weekendschool De Bollebozen in ‘s-Hertogenbosch. Verder toonde de gemeente ’s-Hertogenbosch haar betrokkenheid onder andere in de vorm van een financiële bijdrage.

Hierop kon Stichting Weekendschool De Bollebozen worden opgericht. Contacten met basisscholen in ’s-Hertogenbosch werden gelegd, sponsoren werden benaderd, fondsen werden aangeschreven en medewerkers werden gevonden. Zelfs de – oude – locatie, mooi centraal in het Hinthamereinde, kwam door sponsoring in natura snel beschikbaar!

Wethouder Bart Eigeman opent Weekendschool De Bollebozen

 

Oprichting

Dit alles leidde op 17 januari 2010 tot een feestelijke start van de eerste groep: de succesvolle opening vond plaats in de Maaspoort. De eerste groep Bollebozen telde 17 kinderen.

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured