Archief februari 2021

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft op 19 januari 2021 besloten om de Stichting op te heffen. De brief van het bestuur waarin de motieven voor de opheffing worden omschreven kunt u hier lezen. De programma’s, het gedachtengoed en resterende middelen zoals laptops en Digibord worden overgedragen aan OBS de Duizendpoot in ‘s-Hertogenbosch. Het bestuur bedankt iedereen voor de steun die zij heeft mogen ontvangen in […]

Categorieën: algemeen

Opheffing Weekendsch

Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch heeft […]

Financieel jaarversl

In het bestuur is de jaarrekening 2018-2019 vastgesteld. U kunt hier […]

Jaarverslag 2018-201

U kunt nu ons Jaarverslag schooljaar 2018-2019 downloaden.

Open lessen op BBS d

Op woensdag 19 juni en vrijdag 21 juni verzorgt Weekendschool […]

Eindpresentatie

Tijdens dit schooljaar hebben we ons meer gericht op talentontwikkeling […]

RSS not configured